Department: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Centre: *Facultade de Bioloxía

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Research group: Innovation in Agri-food and Health: Multidisciplinary approach through chemical analysis, neurophysiology, plant physiology, microbiology and biotechnology