Department: Enxeñaría telemática

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Research group: Information Technologies Group

Email: ameleiro@gti.uvigo.es