Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Grupo de Tecnoloxías da Información

Email: ameleiro@gti.uvigo.es