Publications by the researcher in collaboration with Tiberio Feliz Murias (2)

2014

  1. A persistencia da fenda dixital no alumnado universitario

    Proxectos INOU 2012: investigación aplicada na provincia de Ourense (Universidade de Vigo), pp. 233-262

2013

  1. The digital divide among university freshmen

    Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 12, Núm. 2, pp. 262-268