A persistencia da fenda dixital no alumnado universitario

  1. Ricoy Lorenzo, María del Carmen
  2. Suárez Pazos, Mercedes
  3. Membiela Iglesia, Pedro
  4. Couto, Maria João Valente da Silva
  5. Feliz Murias, Tiberio
Libro:
Proxectos INOU 2012: investigación aplicada na provincia de Ourense
  1. Lameiras Fernández, María (dir.)
  2. Vila Sobrino, Antón (dir.)
  3. Vaquero García, Alberto (dir.)

Editorial: Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-636-7

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 233-262

Tipo: Capítulo de libro