Publicacions en què col·labora amb IVAN CARLOS AREA CARRACEDO (1)

2019

  1. Preface

    Springer Proceedings in Mathematics and Statistics