Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

 1. Moving ForwARd to achieving CLIMATE-resilient and sustainable European regional economic systems

  PABLO CABANELAS LORENZO

 2. Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities

  XAVIER SIMON FERNANDEZ

 3. Alternative PROteins from MIcrobial fermentation of non-conventional SEA sources for Next Generation food, feed and non-food bio-based applications
 1. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy making process
 2. FUNDAMENTOS MICRO Y MACRO DE LAS RESPUESTAS ORGANIZATIVAS A LOS GRANDES RETOS

  ANTONIO SARTAL RODRIGUEZ, XOSE HENRIQUE VAZQUEZ VICENTE

 3. Open Pilot Labs Network: Red abierta de laboratorios industriales para la transformación digital y sostenible de las empresas de la Eurorregión

  JESUS FERNANDO LAMPON CARIDE

 4. Contabilidad y control de gestión en pequeñas empresas y startups: implicaciones en un contexto de alta incertidumbre

  ERNESTO LOPEZ VALEIRAS SAMPEDRO

 1. ANÁLISE DO IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL E SOCIAL DE BIORREFINERÍAS VALORIZADORAS DE DESCARTES E SUBPRODUTOS NO MARCO DO PROXECTO RE-FISH

  PABLO CABANELAS LORENZO, MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENDEZ

 2. Empowering local communities turning them into laboratories for co-development of circular and sustainable tourism ecosystems

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 1. Hacia una Responsabilidad Climática Apropiada: cómo la narrativa de la responsabilidad apropiada puede afectar a la conducta de las administraciones públicas frente al cambio

  MARIO PANSERA, DAVID SOTO OÑATE

 2. Grupo OE7

  PABLO CABANELAS LORENZO

 3. Grupo GEN

  SANTIAGO LAGO PEÑAS, MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENDEZ

 4. POR UNHA EDUCACIÓN FINANCEIRA MÁIS EFECTIVA: IDENTIFICACIÓN DAS COMPETENCIAS FINANCEIRAS CRÍTICAS PARA O EMPRENDEDOR TECNOLÓXICO EN FASE DE PRE-LANZAMENTO (REF. IN32/2023)

  ERNESTO LOPEZ VALEIRAS SAMPEDRO

 5. Entrepreneurial and innovation skills for developing the new value chains of mobility, health and manufacturing

  PABLO CABANELAS LORENZO

 6. ANÁLISE DE IMPACTO DAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SOBRE A INVERSIÓN E A DEUDA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

  ALBERTO VAQUERO GARCIA

 7. Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase
 8. PALEOINTERFAZ: ELEMENTO ESTRATÉGICO EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS 3D Y MULTIESPECTRAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

  JULIA ARMESTO GONZALEZ

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2022

 1. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCEIRA PARA EMPRENDEDORES: AVALIACIÓN DE RESULTADOS E POTENCIAIS DE MELLORA

  ERNESTO LOPEZ VALEIRAS SAMPEDRO

 2. TECIDO EMPRESARIAL GALEGO E DINÁMICA EMPRESARIAL. ANÁLISE COMPARADA

  PATRICIO SANCHEZ FERNANDEZ

 3. ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS DO SECTOR AERONÁUTICO EN GALICIA. PERIODO 2015-2021

  CARLOS MARIA FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ, FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 4. Implicacións económicas e grao de circularidade do uso nanoagroquímicos de urea-hidroxiapatita e sulfato de potasio cara unha produción alimentaria sostible

  MONICA VILLANUEVA VILLAR

 5. Características que impactan positivamente no éxito da transformación dixital: Especial referencia ás grandes empresas ourensáns

  MARIA BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ

 6. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 7. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 8. DIAGNOSE ECONÓMICO-FINANCEIRA

  MONICA VILLANUEVA VILLAR

 9. De eMAKERS a Emprendedores

  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

 10. Nuevas oportunidades de negocio para PYMEs basadas en Tecnologías Facilitadoras Esenciales

  ALMA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ

 11. ESTUDO DE IMPACTO DA CAMPAÑA DE NADAL DO CONCELLO DE VIGO

  CARLOS MARIA FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ, FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 12. Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal

  PABLO CABANELAS LORENZO

 13. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 14. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 15. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 16. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 17. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 18. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 19. ENFOQUE ESTRATÉXICO CORRESPONDENTE AO EIXO 3 DO PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA

  PATRICIO SANCHEZ FERNANDEZ

2020

 1. INFORME SOBRE TURISMO DEPORTIVO EN OURENSE: DA TEORÍA Á ACCIÓN

  PATRICIO SANCHEZ FERNANDEZ

 2. ELABORACIÓN DO MARCO INPUT OUTPUT 2016 CON APLICACIÓN DA METODOLOXÍA DO SISTEMA EUROPEA DE CONTAS (SEC 2010) ESTIMACIÓN DA SERIE HISTÓRICA CON BASE 2013 DA CONTABILIDADE REXIONAL DA COMUNIDADE DE MADRID, ACTUALIZACIÓN DA MESMA PARA OS ANOS 2016-2019...

  CARLOS MARIA FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ, FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 3. GOVERNANCE AND ECONOMICS RESEARCH NETWORK

  CARLOS LAGO PEÑAS, SANTIAGO LAGO PEÑAS

 4. ESTUDO E IDENTIFICACIÓN DO POTENCIAL DE DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR NA PROVINCIA: PROXECTOS, MAPAS DE AXENTES, ÁREAS DE OPORTUNIDADE/POTENCIAL DA ECONOMÍA CIRCULAR EN OURENSE, CASOS DE BOAS PRÁCTICAS NA PROVINCIA (0495-CIRCULAR-L...

  MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENDEZ

 5. SER/20/0004: ASISTENCIA TÉCNICA PARA O PLAN ESTRATÉXICO E ESTUDO DE VIABILIDADE DA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DO CONSORCIO NA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DO EDIFICIO DA PANIFICADORA EN VIGO

  FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 6. IMPACTO DE EVENTOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: CASO DO CIRCO DO SOL NO MULTIUSOS DO SAR

  PATRICIO SANCHEZ FERNANDEZ

 7. EXPERIENCIA TURÍSTICA E CALIDADE DE VIDA DOS TURISTAS SENIOR I

  MARIA ELISA ALEN GONZALEZ

 8. REALIZACIÓN DUN TRABALLO DE ESTUDO EN REDES SOCIAIS DO IMPACTO DA CAMPAÑA DO NADAL DO CONCELLO DE VIGO E DA MARCA "VIGO", ASÍ COMO DA VALORACIÓN DO SEU RETORNO ECONÓMICO (EXPEDIENTE 6973/106)

  FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 9. EDUCACIÓN FINANCEIRA DO EMPRENDEDOR, INNOVACIÓN E FORMALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE XESTIÓN: IMPLICACIÓNS NO RENDEMENTO DE EMPRESAS INCUBADAS

  ERNESTO LOPEZ VALEIRAS SAMPEDRO

2009

 1. ANÁLISE DA INFORMACIÓN ESTATÍSTICA PARA AS CORPORACIÓNS LOCAIS GALEGAS

  SANTIAGO LAGO PEÑAS

 2. Eventos deportivos en Ourense: evaluación del impacto socioeconómico y propuesta de actuación provincial

  ANGEL ANTONIO BARAJAS ALONSO

 3. DESEÑO E ELABORACIÓN DE INDICADORES DE XESTIÓN MUNICIPAL

  SANTIAGO LAGO PEÑAS

 4. La cooperación empresarial como estrategia de la PYME en el entorno económico actual. Una visión para la empresa ourensana

  MARIA ELENA GALLEGO RODRIGUEZ

 5. Mejora de la calidad de vida de las personas mayores a través de modlos alternativos de gestión de los recursos sanitarios disponibles en la provincia de Ourense

  MARIA BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ

 6. ELABORACIÓN DO PLANO DE NEGOCIO PARA CONSTITUIR ESCOc A PARTIR DE ENERXÍAS RENOVABLES

  FRANCISCO RODRIGUEZ DE PRADO

 7. CREACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA PARA O SECTOR DO GRANITO EN GALICIA

  JOSE MARIA MARTIN MORENO

 8. A mellora da competitividade dos auditores ourensáns, como resposta á crisis económica, mediante o desenvolvemento de ferramentas iformáticas de apoio ao control de sociedades

  MONICA VILLANUEVA VILLAR

 9. PEREGINO DIXITAL

  FRANCISCO XAVIER MARTINEZ COBAS

 10. A MODERNIZACIÓN DA XESTIÓN FINANCEIRA E CONTABLE DOS CONCELLOS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA NA CONTORNA INTERNACIONAL
 11. ESTRATEXIA PARA O DESENVOLVEMENTO DA DENOMINACIÓN DE ORIXE RIBEIRO
 12. O deporte como medio de fomento da participación social. O caso das organizacións-depertivas galegas.

  PATRICIO SANCHEZ FERNANDEZ

 13. SOFTWARE PARA CÁCULO DE COSTES