55 Investigadores/as

Filtrar por:
LEANDRO RAFAEL
ALEJANO MONGE
Explotación de minas
MARIA
ARAUJO FERNANDEZ
Explotación de minas
PEDRO
ARIAS SANCHEZ
Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
RAFAEL
BARRIONUEVO GIMENEZ
Tecnoloxías do Medio Ambiente
MARTA MARIA
CABEZA SIMO
Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
NATALIA
CAPARRINI MARIN
Prospección e Investigación Mineira
PABLO
EGUIA OLLER
Máquinas e Motores Térmicos
JOSE
FERNANDEZ SEARA
Máquinas e Motores Térmicos
GUILLERMO
GARCIA LOMBA
Matemática Aplicada
EDUARDO
GIRALDEZ PEREZ
Explotación de minas
MARIA ICIAR
GOICOECHEA CASTAÑO
Proxectos de Enxeñaría
MARIA ELENA
GONZALEZ RODRIGUEZ
Expresión Gráfica da Enxeñaría
ENRIQUE
GRANADA ALVAREZ
Máquinas e Motores Térmicos
MARÍA BEATRIZ
GUITIAN SACO
Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
EDUARDO
LIZ MARZAN
Matemática Aplicada
JOAQUIN
MARTINEZ SANCHEZ
Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
DAVID
PATIÑO VILAS
Máquinas e Motores Térmicos
RAQUEL
PEREZ OROZCO
Máquinas e Motores Térmicos
MARIA CARMEN
PEREZ PEREZ
Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
VERONICA
POZA NOGUEIRAS
Enxeñaría Química
JOSE SANTIAGO
POZO ANTONIO
Explotación de minas
MARIA TERESA
RIVAS BREA
Explotación de minas
MARIA ANGELES
SAAVEDRA GONZALEZ
Estatística e Investigación Operativa
JAVIER
TABOADA CASTRO
Explotación de minas
JAVIER
VIJANDE LOPEZ
Física Aplicada