261 Investigadores/as

Filtrar por:
CAROLINA
ACUÑA ALONSO
Enxeñaría Agroforestal
ANA
ACUÑA TRABAZO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA EULALIA
AGRELO COSTAS
Didáctica da Lingua e a Literatura
DIEGO
ALONSO FERNANDEZ
Educación Física e Deportiva
AQUILINO SANTIAGO
ALONSO NUÑEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
XANA
ALVAREZ BERMUDEZ
Enxeñaría Agroforestal
MIRIAN
ALVARIÑAS VILLAVERDE
Didáctica da Expresión Corporal
ANA MARIA
AMOROS PONS
Comunicación Audiovisual e Publicidade
JAIME
ANEIROS PEREIRA
Dereito Financeiro e Tributario
JULIA
ARMESTO GONZALEZ
Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría
CARLOS LUIS
AYAN PEREZ
Educación Física e Deportiva
XOSE MANUEL
BAAMONDE SILVA
Comunicación Audiovisual e Publicidade
ROBERTO JESUS
BARCALA FURELOS
Didáctica da Expresión Corporal
ANTONIA
BLANCO PESQUEIRA
Didáctica e Organización Escolar
OSCAR
BRIONES GAMARRA
Ciencia Política e da Administración
JOSE MARIA
CANCELA CARRAL
Educación Física e Deportiva
CELSO
CANCELA OUTEDA
Ciencia Política e da Administración
MARIA ROCIO
CARBALLO AFONSO
Didáctica da Expresión Corporal
JOSE MANUEL
CASAS MIRAS
Matemática Aplicada
JOSE
CIDRAS PIDRE
Enxeñaría Eléctrica
JUAN MANUEL
CORBACHO VALENCIA
Comunicación Audiovisual e Publicidade
CONSTANTINO
CORDAL RODRIGUEZ
Ciencia Política e da Administración
LUIS
COSTA VAZQUEZ
Didáctica da Expresión Musical