An Entropic Approach to Burnout in the Management of a Kitchen Staff Team

  1. Lima, R.
  2. Fdez-Riverola, F.
  3. Capita, A.
  4. Borges, I.
  5. Vicente, H.
  6. Neves, J.
Colección de libros:
Smart Innovation, Systems and Technologies

ISSN: 2190-3026 2190-3018

ISBN: 9789811697005

Ano de publicación: 2022

Volume: 284

Páxinas: 397-409

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-981-16-9701-2_32 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible