Liñas de investigación

  • - Acústica e audio: acústica arquitectónica, acústica submarina, medidas e métodos numéricos para acústica, sistemas de adquisición e procesado de sinais acústicos.
  • - Desenvolvemento de prototipado de sistemas de detección de estado emocional/saúde por voz.
  • - Procesamento de imaxe e vídeo: detección e clasificación de eventos, rexistro de imaxes, análises e recoñecemento facial, visión artificial, recoñecemento automático de lingua de signos.
  • - Procesamento do fala: recoñecemento do fala e de falantes, análises e procura en voz, conversión texto-fala e fala-texto, transformación de voces, detección de enfermidades, subtitulado automático.
  • - Recoñecemento de patróns, aprendizaxe automática, identificación biométrica multimodal.