Oferta científica

  • - Consultoría acústica, orientada á acústica de salas, illamento acústico, diagnóstico e control do ruído, contaminación acústica aérea e submarina, lexislación asociada, etc.
  • - Deseño de sistemas acústicos, tanto no seu parte acústica como noutro tipo de sistemas ou interaccións (eléctricas, magnéticas, etc.)
  • - Deseño de sistemas de visión artificial.
  • - Formación, mediante a organización de diversos cursos, talleres e xornadas, relacionados directa ou indirectamente co son, o audio e a acústica.
  • - Medidas acústicas de nivel de presión sonora, intensidade acústica, etc.
  • - Solucións de análises de vídeo.
  • - Tecnoloxía de fala para o galego.