Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2011

 1. DESENVOLVEMENTO DE TRABALLOS RELACIONADOS COA APLICABILIDADE DO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AO RUIDO DO CTE. NOVA FERRAMENTA DE APLICACIÓN DO DB-HR

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 2. ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO DE EVENTOS AUDIOVISUALES PARA MONITORIZADO DE USUARIOS Y VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 3. CURSO ACUSTICA MUSICAL E ANALISE E MEDIDA DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ, MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 4. REALIZACION DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 5. REALIZACION DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 6. ESTUDO E DESEÑO PARA A ESTABILIDADE E A REPETIBILIDADE NA FABRICACION DA GAITA GALEGA

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ

 7. REALIZACION AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 8. ELABORACION ENTREGABLE - GALICIAN LANGUAGE REPORT

  CARMEN GARCIA MATEO

 9. REALIZACION DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 10. REALIZACION AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 11. REALIZACION DE AUDITORIA TECNICA

  MARIA SOLEDAD TORRES GUIJARRO

 12. CARACTERIZACIÓN DA MELLORA DE RUIDO DE IMPACTO E DO RUIDO REFLEXADO DE TARIMAS FLOTANTES PARA A EMPRESA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 13. CURSO DE INCERTIDUMBRE DE MEDIDA EN ENSAIOS ACÚSTICOS

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 14. CURSO ACÚSTICA MUSICAL E ANÁLISE E MEDIDA DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ, MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 15. REALIZACIÓN DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 16. REALIZACIÓN DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 17. FALA2010 CONFERENCE: JOINT "VI JORNADAS EN TECNOLOGÍA DELHABLA "AND" 2ND IBERIAN SLTECH WORKSHOP

  CARMEN GARCIA MATEO

 18. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 19. REALIZACIÓN DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 20. REALIZACIÓN DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 21. INVESTIGACIÓN EN TIC-MODELADO FACIAL

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 22. REALIZACIÓN AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 23. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 24. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUNHA INNOVADORA MÁQUINA DE CLASIFICACIÓN E CONTEO DE OVAS DE TROITAS ARCO-IRIS (VISION-OVA)

  JULIO MARTIN HERRERO

 25. REALIZACIÓN DE AUDITORIA TECNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

2010

 1. CURSO DE ACÚSTICA MUSICAL E ANÁLISE E MEDIDA DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ, MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 2. AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 3. IinterAds: Interactive Video-baset Advertising

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 4. INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS PARA A XESTIÓN DE MIGRACIÓN

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 5. TACOMA

  ANTONIO JOSE CARDENAL LOPEZ

 6. AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 7. INVESTIGACIÓN BÁSICA EN AUDIO Y ACÚSTICA

  CARMEN GARCIA MATEO

 8. DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN NOVO CASCO DE AUTOMOCIÓN DE ALTO NIVEL DE CONFORT E SEGURIDADE MEDIANTE OPTIMIZACIÓN BASEADA EN SIMULACIÓN FLUIDO DINÁMICA, ELASTODINÁMICA E DINÁMICA ESTRUCTURAL
 9. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 10. CURSO DE ACÚSTICA MUSICAL E ANÁLISE E MEDIDA DE INSTRUMENTOS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ, MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 11. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 12. DEFINICIÓN DE ALGORITMOS DESTINADOS O RECONOCIMIENTO, CLASIFICACIÓN E POSICIONADO DE OBSTÁCULOS BASEADOS EN VISIÓN

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 13. ESTUDO DE INCORPORACIÓN DE NOVOS ELEMENTOS DE CATÁLOGO PARA FERRAMENTA OFICIAL DE CÁLCULO

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 14. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 15. BIOMETRÍA. INVESTIGACIÓN EN TIC

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 16. F2ACCESS

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 17. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 18. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 19. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

2009

 1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 2. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 3. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 4. DESENVOLVEMENTO DE TRABALLOS RELACIONADOS CON A APLICABILIDADE DO DB HR. FASEI

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 5. SINTETIZADOR TEXTO-VOZ EN GALEGO

  EDUARDO RODRIGUEZ BANGA

 6. CURSO DE ACÚSTICA MUSICAL E ANÁLISE E MEDIDA DE INSTRUMENTOS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ, MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 7. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 8. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 9. PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA A CLASIFICACIÓN DECORATIVA ESTRUCTURAL DE MADEIRA DE PINO GALEGO (PINUS PINASTER)

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 10. SEPARACIÓN DE FUENTES SONORAS PARA SU APLICACIÓN EN MEDIDAS ACUSTICAS

  ANTONIO SALVADOR PENA GIMENEZ

 11. MONITORIZACIÓN DE ENTORNO VEHÍCULOS

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 12. TECNOLOGIAS PARA LA TRADUCCIÓN DE VOZ: RECONOCIMIENTO, TRADUCCIÓN ESTADÍSTICA BASADA EN CORPUS Y SINTESIS

  EDUARDO RODRIGUEZ BANGA

 13. ALGORITMOS DE APRENDIZAXE II: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENXEÑERÍA ARTIFICIAL E ENXEÑERÍA DO COÑECEMENTO Á XESTIÓN DE DÍALOGOS DE INICIATIVA MIXTA CON RECOÑECEMENTO DE VOZ

  CARMEN GARCIA MATEO

 14. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 15. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 16. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 17. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 18. VERIFICACIÓN AVANZADA DA INDENTIDADE MEDIANTE BIOMÉTRICA E DOCUMENTACIÓN PERSOAL EN ENTORNOS SEGUROS

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 19. SISTEMA DE CONTAXE DE ALIVÍNS DE RODABALLO MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL

  JULIO MARTIN HERRERO

2008

 1. SISPA-LOCAL 2007 Diseño y validación de un sistema integral para la mejora de la sostenibilidad de planes de acción en el ámbito local: proyecto piloto en el municipio de Vigo para la integración del plan de acción de ruido en la dinámica de la agenda local 21

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 2. ESTUDO DE DOCUMENTACIÓN

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 3. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 4. ESTUDIO PARA A AVALIACIÓN DE TRANSMISIÓN SOBRE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E APLICACIÓN Á PREDICCIÓN DO COMPORTAMENTO ACÚSTICO DE CASOS SINGULARES PARA O CUMPRIMENTO DAS ESIXENCIAS DO CTE DB HR

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 5. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD EN ENTORNOS REALES MEDIANTE PROCESADO DISTRIBUIDO DE MULTIPLES RASGOS BIOMÉTRICOS

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 6. DESARROLLO DE ALGORITMOS DE VISIÓN PARA DETECCIÓN DE PEATONES

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 7. ESTUDO DE DOCUMENTACIÓN

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 8. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 9. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 10. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA ACC (ADAPTATIVE CRUISE CONTROL EXTENDIDO)

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 11. THOT- ASR: PLATAFORMA ONLINE DE RECOÑECEMENTO DE VOZ MULTICODEC PARA REDES VOIP CON INTERFAZ MRCP (07 TIC 022E)

  ANTONIO JOSE CARDENAL LOPEZ

 12. REALIZACIÓN DE INSTRUCCIÓNS TÉCNICAS PARA MEDICIÓN DE RUIDO.

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 13. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA.

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 14. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 15. DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DA VISIBILIDADE NA CONDUCCIÓN NOCTURNA

  JOSE LUIS ALBA CASTRO

 16. TRANSCRIGAL2:SISTEMA DE INDEXADO AUTOMÁTICA DE BASES DE DATOS MULTIMEDIA CON TERFAZ VOGAL

  CARMEN GARCIA MATEO

 17. MODALIDADE RENOVACIÓN

  CARMEN GARCIA MATEO

 18. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA.

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 19. ESTUDO DE VIABILIDADE PARA UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA ACUICULTURA DO RODABALLO.

  JULIO MARTIN HERRERO

 20. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA.

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 21. ESTUDO PARA A AVALIACIÓN DE TRANSMISIÓNS SOBRE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E APLICACIÓN Á PREDICCIÓN DO COMPORTAMENTO ACÚSTICO DE CASOS SINGULARES PARA O CUMPRIMENTO DAS ESIXENCIAS DO CTE DB HR

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 22. REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE LEI GALEGA DE PROTECCIÓN ACÚSTICA.

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 23. ESTUDO DE DOCUMENTACIÓN

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 24. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE

 25. ESTUDO DE VIABILIDADE DE FERRAMENTAS DE EVALUACIÓN DE TRANSMISIÓNS INDIRECTAS SEGÚN O MÉTODO DE CÁLCULO DEL CTE-DB HR

  MANUEL ANGEL SOBREIRA SEOANE