Imagen del grupo de investigación

Konstituiert die 01 von November von 1997

Verantwortlich: FERNANDO PEREZ GONZALEZ

Fachbereich: Teoría do sinal e comunicacións

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Forschungszentrum: ATLANTTIC

Campus: Vigo

E-Mail: fperez@gts.uvigo.es

Webseite : http://gpsc.uvigo.es/

-

Forscher/innen

Mitarbeiter/innen