Liñas de investigación

  • Educación para a sustentabilidade e xénero
  • Educación, historia e filosofía cunha perspectiva de xénero
  • Procesos de innovación e cambio para a inclusión e a exclusión educativa e social
  • Recursos tecnolóxicos en e para a educación e a formación