Liñas de investigación

  • - Dereito da Competencia.
  • - Dereito de Sociedades.
  • - Dereito do Mar.
  • - Emprego.
  • - Ética nas relación mercantís e laborais.
  • - Mecanismos de mantemento do emprego.
  • - Negociación colectiva.
  • - Propiedade intelectual e industrial.
  • - Traballo autónomo.