Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2022

 1. El derecho de la competencia y de la propiedad industrial: actualización, europeización y adaptación a la nueva economía

  JULIO COSTAS COMESAÑA, PABLO IGNACIO FERNANDEZ CARBALLO CALERO

 2. CONFECCIÓN DE LIBRO BLANCO DO EMPREGO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE. CAPITULO III: OS DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE: O DEREITO A UN TRABALLO DIGNO

  JAIME CABEZA PEREIRO

 3. AS COOPERATIVAS E A EXPLOTACIÓN COMUNITARIA DA TERRA: CUESTIÓNS DO SEU REXIME SUSTANTIVO E TRIBUTARIO

  FRANCISCO JOSE TORRES PEREZ

 4. INFORME XURÍDICO RELATIVO AO CONCEPTO LEGAL DO CÁRTEL NO DEREITO DA COMPETENCIA DA UNIÓN EUROPEA E ESPAÑOL

  JULIO COSTAS COMESAÑA

 5. INFORME VERBO DE PRESENTACIÓN DE DEMANDAS E RECURSOS DE IMPUGNACIÓN DE CONVENIOS POR ILEGALIDADE OU LESIVIDADE

  JAIME CABEZA PEREIRO

 6. INFORME AVAL SOBRE A PUBLICIDADE DAS BEBIDAS ALCOHOLICAS E A EXTENSIÓN DE MARCA

  JULIO COSTAS COMESAÑA

 7. INFORME VERBO DA CONTRATACIÓN DE AXENTES DE POLICIA LOCAL PARA DESENVOLVEMENTO DE FUNCIÓNS OCASIONAIS E PREVISIBLES

  JAIME CABEZA PEREIRO

 8. INFORME DE APOIO E RECLAMACIÓNS XUDICIAIS DE INAPLICACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO E TUTELA XUDICIAL EFECTIVA

  JAIME CABEZA PEREIRO

 9. Patrimonio cultural intangible en el entorno terrestre y marino del Área Atlántica

  MARIA DEL PILAR MUÑOZ DUEÑAS

 10. INFORME XURÍDICO SOBRE A NOVA REGULACIÓN DOS CENTROS PORTUARIOS DE EMPREGO PRODUCIDA A TRAVÉS DA LEI 4/2022, DE 25 DE FEBREIRO, DE PROTECCIÓN DOS CONSUMIDORES E USUARIOS FRONTE A SITUACIÓNS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÓMICA

  JULIO COSTAS COMESAÑA