Oferta científica

  • - Asesoramento en Dereito Mercantil e do Traballo.
  • - Dereito da Competencia.
  • - Negociación colectiva.
  • - Plans de igualdade.
  • - Relacións de postos de traballo.