Département: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Centre: Facultade de Bioloxía

Campus: Vigo

Domaine: Microbiología

Groupe de recherche: Ecoloxía Acuática

Email: pcombarro@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Estudios sobre el Género Bdellovibrio 1989. Dirigée par Dr/a. Manuel Joaquín Garrido Vázquez.