Departament: Teoría do sinal e comunicacións

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre d'investigació: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Àrea: Teoria del Senyal i Comunicacions

Grup d'investigació: Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

Correu: oscar@com.uvigo.es