Département: Teoría do sinal e comunicacións

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Domaine: Teoría de la Señal y Comunicaciones

Groupe de recherche: Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

Email: oscar@com.uvigo.es