Department: Teoría do sinal e comunicacións

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Research center: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Area: Signal Theory and Communications

Research group: Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

Email: oscar@com.uvigo.es