Departament: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Centre: E.T.S. De Enxeñería De Minas

Centre d'investigació: CINTECX

Campus: Vigo

Àrea: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Grup d'investigació: ENCOMAT (Enxeñería da Corrosión e Materiais)

Correu: cperez@uvigo.es