Department: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Centre: *E.T.S. De Enxeñería De Minas

Research center: CINTECX

Campus: Vigo

Area: Materials Science and Metallurgical Engineering

Research group: ENCOMAT (Corrosion and Materials Engineering)

Email: cperez@uvigo.es