Département: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción

Centre: E.T.S. De Enxeñería De Minas

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Groupe de recherche: ENCOMAT (Enxeñería da Corrosión e Materiais)

Email: cperez@uvigo.es