Fachbereich: Xeociencias mariñas e ordenación do territorio

Zentrum: Facultade de Ciencias do Mar

Forschungszentrum: CIM-UVigo

Campus: Vigo

Bereich: Stratigraphie

Forschungsgruppe: Xeoloxía Mariña e Ambiental

Email: danirey@uvigo.es

Doktor von der Universidad Complutense de Madrid mit der Dissertation Aplicación de técnicas paleomagnéticas al estudio de materiales continentales rojos de edad pérmica y triásica 1993. unter der Leitung von Dr. Amparo Ramos Ruiz.

Daniel Rey García é xeólogo e catedrático de Estratigrafía na Universidade de Vigo desde 2008. Realizou a súa carreira investigadora nas Universidades Complutense de Madrid, Aston e Birmingham no Reino Unido, onde obtivo o seu doutoramento, e na Universidade de Vigo, onde estivo desde 1993. Na Universidade de Vigo, coordina o Grupo de Investigación en Xeoloxía Mariña e Ambiental e estableceu o Laboratorio de Paleomagnetismo en 1995. Foi pioneiro nos estudos de Magnetismo Ambiental en España e promoveu un enfoque multidisciplinar da Xeoloxía Mariña. As súas contribucións inclúen o desenvolvemento de metodoloxías de adquisición de datos de escáneres de alta resolución para proxies paleoclimáticos, integrando propiedades magnéticas, datos XRF e outras propiedades físicas. Ademais, participou no desenvolvemento de embarcacións e equipos para realizar estudos oceanográficos en zonas costeiras. Actualmente está a levar a cabo un proxecto para construír un buque de investigación de propulsión híbrida que dará servizo ao Centro de Investigacións Mariñas e á Facultade de Ciencias Mariñas. Nos seus primeiros anos, a súa investigación centrouse no paleomagnetismo e na magnetoestratigrafía de secuencias continentais vermellos. Avanzou na comprensión da adquisición de remanencia neste tipo de rochas, o que permitiu a definición da curva de deriva polar aparente de Iberia durante o Pérmico e Triásico. Posteriormente, a súa investigación orientouse cara á aplicación de técnicas xeofísicas magnéticas ao paleoclima e á xestión integrada de zonas costeiras. Realizou estudos sobre a diagénesis redoxomórfica de minerais magnéticos en ambientes mariños, o magnetismo ambiental para estudar a dinámica de sedimentos, o cambio climático e a contaminación antropoxénica. Os seus traballos máis destacados inclúen a cronoloxía da secuencia de alteración post-sedimentaria de minerais magnéticos, o descubrimento de IRD fronte á costa galega e a detección de achegas de auga doce na Cuenca Interior de Galicia durante os eventos de Heinrich. Participou en máis de 30 proxectos de investigación financiados por organismos rexionais, nacionais e europeos, liderando 13 deles. Publicou máis de 130 artigos e presentou máis de 250 comunicacións en conferencias. Tamén liderou varias expedicións oceanográficas e foi profesor na Facultade de CC DO MAR da Universidade de Vigo, onde dirixiu teses doutorais e de máster. Ademais da súa labor investigadora e docente, participou na organización de congresos, na avaliación de proxectos do Plan Nacional e foi revisor de artigos en revistas científicas. Foi membro do Claustro e do Consello de Goberno da Universidade de Vigo e actualmente é Director do Centro de Investigacións Mariñas e do Campus do Mar. Como Director do CIM, articulou unha estratexia de RRHH baseada no incremento da Cultura Científica Mariña e no desenvolvemento dunha práctica investigadora socialmente responsable e comprometida cos principios éticos, boas prácticas de investigación e igualdade de xénero. Está interesado na divulgación científica, participando en actividades que promoven a comunicación da investigación e o compromiso público, ou animan á mocidade a estudar materias STEM. Organizou numerosos actos de divulgación e comunicación científica e colaborou en prensa escrita, radio, televisión e redes sociais.