Departament: Estatística e investigación operativa

Centre: E. S. De Enxeñeria Informática

Centre d'investigació: CINBIO

Centre d'investigació interuniversitari: CITMAga

Campus: Ourense

Àrea: Estadística i Investigació Operativa

Grup d'investigació: Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa

Correu: cotos@uvigo.es