Département: Estatística e investigación operativa

Centre: E. S. De Enxeñeria Informática

Centre de recherche: CINBIO

Centre de recherche interuniversitaire: CITMAga

Campus: Ourense

Domaine: Estadística e Investigación Operativa

Groupe de recherche: Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa

Email: cotos@uvigo.es