Tese doutoral

 1. Marcial Valladares (1821-1903) lingua, literatura e folclore 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (5)

 1. Presidente do tribunal

  Variación e cambio lingüístico en tempo real. Un estudo sobre o galego con base en materiais xeolingüísticos 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rodríguez Lorenzo, David

 2. Secretario do tribunal

  Os animais vistos polos galegos: análise das expresións galegas que retratan o mundo animal 2017

  Universidade de Vigo

  González Pereira, Andrea

 3. Vogal do tribunal

  Construcións verbais en galego e portugués: Os verbos de movemento 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Domínguez Portela, María Soraya

 4. Vogal do tribunal

  Construcións intransitivas. Contribución a un dicionario analítico de construcións verbais 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Soto Andión, Xosé

 5. Vogal do tribunal

  Edición da poesía galega de Evaristo Martelo Paumán 2004

  Universidade da Coruña

  Suárez Llano, Laura