Publicacións (47) Publicacións de XOSE ANTONIO FERNANDEZ SALGADO

2022

 1. "A C***" (1850) un poema inédito de Marcial Valladares

  Caer abrindo círculos pechados: Homenaxe á profesora Amparo Solla (Servizo de Publicacións), pp. 251-271

2021

 1. No bicentenario do nacemento de Marcial Valladares: unha cronoloxía da súa biobibliografía

  Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, Núm. 26, pp. 131-152

 2. No ronsel da colección de literatura popular de Marcial Valladares: a súa colaboración cos folcloristas do século XIX

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 24, pp. 81-100

2019

 1. A proposta ortográfica de Saco Arce no contexto do Rexurdimento

  Gramáticos e gramáticas: homenaxe a Juan Antonio Saco Arce : 150 aniversario da publicación da "Gramática Gallega" (Real Academia Galega), pp. 81-102

 2. Antón Palacio, filólogo de vocación e estilo

  Non haberá illa, pro hai o nome homenaxe a Antón Palacio (Servizo de Publicacións), pp. 17-29

 3. Non haberá illa, pro hai o nome homenaxe a Antón Palacio ed. lit.

  Servizo de Publicacións

2018

 1. A proposta ortográfica de Saco Arce no contexto do Rexurdimento

  Boletín da Real Academia Galega, Núm. 379, pp. 385-405

 2. Bibliografía completa (1842-2018) de Marcial Valladares

  Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo (Servizo de Publicacións), pp. 59-83

 3. Dámaso Alonso and the Galician language from his correspondence (1943-1946) with Ramón Otero Pedrayo

  Revista de filología románica, Núm. 35, pp. 241-263

2016

 1. Significado e función dos antropónimos en Majina, a primeira novela galega

  Revista galega de filoloxía, Núm. 17, pp. 53-75

2015

 1. La información fónica en la lexicografía gallega moderna

  Lexicografía de las lenguas románicas (Walter Mouton de Gruyter), pp. 191-210

 2. Motivos, forma e estrutura sintáctica dos refráns compilados por Marcial Valladares

  Homenaxe a Xosé Luís Sánchez Ferraces (Servizo de Publicacións), pp. 77-115

 3. Phonetic information in modern Galician lexicography

  LEXICOGRAFIA DE LAS LENGUAS ROMANICAS, VOL II: APROXIMACIONES A LA LEXICOGRAFIA MODERNA Y CONTRASTIVA (WALTER DE GRUYTER GMBH), pp. 191-210

2014

 1. Oralidade e lingua popular na construción dun rexistro literario en "Cantares gallegos"

  Rosalía de Castro no século XXI: Unha nova ollada : [actas do congreso desenvolvido en febreiro-xuño 2013] (Consello da Cultura Galega), pp. 157-180

2012

 1. Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica

  Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia (Servizo de Publicacións), pp. 359-381

2011

 1. Majina ou A filla espúrea ed. lit.

  Sotelo Blanco