Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Telemática

Groupe de recherche: Grupo de Tecnoloxías da Información

Email: felipe@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Contribución á integración de redes móbiles e sistemas de detección a curta distancia 2007. Dirigée par Dr. Pedro Salvador Rodríguez Hernández, Dr/a. José María Pousada Carballo.