Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Bereich: Mechanische Technik

Email: rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es