Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Forschungszentrum: CINTECX

Campus: Vigo

Bereich: Mechanische Technik

Email: rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es