Department: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: *Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Research center: CINTECX

Campus: Vigo

Area: Mechanical Engineering

Email: rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es