Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Mecánica

Email: rodrigo.randulfe.lopez@uvigo.es