Departament: Análise e intervención psicosocioeducativa

Centre: Facultade de Educación e Traballo Social

Centre: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Campus: Ourense

Campus: Pontevedra

Grup d'investigació: Cooperación en Investigación para la Equidad Educativa y Social