Fachbereich: Análise e intervención psicosocioeducativa

Zentrum: Facultade de Educación e Traballo Social

Zentrum: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Campus: Ourense

Campus: Pontevedra

Forschungsgruppe: Cooperación en Investigación para la Equidad Educativa y Social