Departament: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre d'investigació: CINBIO

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Xenómica e Biomedicina

Correu: mgallego@alumnos.uvigo.es