Département: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Xenómica e Biomedicina

Email: mgallego@alumnos.uvigo.es