Department: Bioquímica, xenética e inmunoloxía

Centre: *Facultade de Bioloxía

Research center: CINBIO

Campus: Vigo

Research group: -

Email: mgallego@alumnos.uvigo.es