Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Forschungszentrum: CINTECX

Campus: Vigo

Bereich: Mechanische Technik

Email: pyanez@uvigo.es