Departament: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre d'investigació: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Grup d'investigació: GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)