Fachbereich: Enxeñaría telemática

Zentrum: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Forschungszentrum: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Forschungsgruppe: GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)