Département: Enxeñaría telemática

Centre: Escola De Enxeñaría De Telecomunicación

Centre de recherche: ATLANTTIC

Campus: Vigo

Groupe de recherche: GIST (Grupo de Enxeñería de Sistemas Telemáticos)