Departament: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Grup d'investigació: Organización do Coñecemento

Correu: hugo.perez.moure@uvigo.es