Département: Organización de empresas e márketing

Centre: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Groupe de recherche: Organización do Coñecemento

Email: hugo.perez.moure@uvigo.es