Fachbereich: Organización de empresas e márketing

Zentrum: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Forschungsgruppe: Organización do Coñecemento

Email: hugo.perez.moure@uvigo.es