Publicacions en què col·labora amb MARIA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ (16)

2023

 1. An operational toolbox for solving conflicting claims problems

  Decision Analytics Journal, Vol. 6

 2. Coalition-weighted Shapley values

  International Journal of Game Theory

 3. Deviation from proportionality and Lorenz-domination for claims problems

  Review of Economic Design, Vol. 27, Núm. 2, pp. 439-467

 4. Refining the Lorenz-ranking of rules for claims problems on restricted domains

  International Journal of Economic Theory, Vol. 19, Núm. 3, pp. 526-558

2022

 1. The average-of-awards rule for claims problems

  Social Choice and Welfare, Vol. 59, Núm. 4, pp. 863-888

2021

 1. Considerations on the aggregate monotonicity of the nucleolus and the core-center

  Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 93, Núm. 2, pp. 291-325

2020

 1. The boundary of the core of a balanced game: face games

  International Journal of Game Theory, Vol. 49, Núm. 2, pp. 579-599

2016

 1. Airport games: The core and its center

  Mathematical Social Sciences, Vol. 82, pp. 105-115

 2. Monotonicity implications for the ranking of rules for airport problems

  International Journal of Economic Theory, Vol. 12, Núm. 4, pp. 379-400

2015

 1. Monotonicity of the core-center of the airport game

  Top, Vol. 23, Núm. 3, pp. 773-798

2010

 1. Herramientas informáticas de cálculo y representación gráfica para juegos TU

  Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española, Vol. 13, Núm. 1

2008

 1. Unha proposta para se achegar ás matemáticas: contribucións das mulleres ás matemáticas ao longo da historia

  Prácticas educativas innovadoras na universidade (Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa), pp. 131-138

2004

 1. Influencia de las fases de la luna en los nacimientos: hechos y creencias

  VI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Vigo, 5,6 e 7 de novembro de 2003