Imagen del grupo de investigación

Constituït el 01 de de novembre de 1997

Responsable: JOSE RAMON RODRIGUEZ LAGO

Centre: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

Departament: Historia, arte e xeografía

Correu electrònic: jrlago@uvigo.gal

Pàgina web: http://www.historia_contemporanea.webs.uvigo.es/

-

Investigadors/es