Imagen del grupo de investigación

Konstituiert die 01 von November von 1997

Verantwortlich: JOSE RAMON RODRIGUEZ LAGO

Zentrum: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Campus: Vigo

Fachbereich: Historia, arte e xeografía

E-Mail: jrlago@uvigo.gal

Webseite : http://www.historia_contemporanea.webs.uvigo.es/

-

Forscher/innen