Imagen del grupo de investigación

Constituït el 13 de de novembre de 2007

Responsable: ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Departament: Filoloxía galega e latina

Correu electrònic: xandre@uvigo.gal

Pàgina web: https://talga.webs.uvigo.gal

-

Investigadors/es